Ψυχοθεραπεία

Οι άνθρωποι είναι πολυσύνθετοι. Προερχόμαστε από διαφορετικά περιβάλλοντα, με διαφορετικές εμπειρίες και διαφορετικό τρόπο σκέψης. Ο νους μας αντιδρά στα καθημερινά ερεθίσματα με τρόπο παρόμοιο αλλά και συνάμα διαφορετικό από τους συνανθρώπους μας. Ακριβώς αυτός ο ιδιοσυγκρασιακός τρόπος να σκεφτόμαστε και να αισθανόμαστε, σε συνδυασμό με την προσωπική μας ιστορία και τους τρόπους που μάθαμε στο παρελθόν να διαχειριζόμαστε τις καταστάσεις γύρω μας, είναι που μας κάνει μοναδικούς. Αυτό σημαίνει ότι και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, ο τρόπος που τα βλέπουμε, η σημασία που τους δίνουμε και οι προσπάθειες μας να τα λύσουμε, διαφέρουν από άτομο σε άτομο.

Εφόσον λοιπόν οι ψυχολογικές δυσκολίες είναι, με διάφορους τρόπους, μοναδικές για τον καθένα, έτσι και η ψυχοθεραπεία πρέπει να είναι εξατομικευμένη και προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες ανάγκες του θεραπευόμενου. Με αυτό στο νου, χρησιμοποιώ τεχνικές από διαφορετικές θεραπευτικές προσεγγίσεις, αναλόγως με το τι πιστεύω ότι θα βοηθήσει περισσότερο το άτομο που έχω απέναντι μου. Δίνω ιδιαίτερη έμφαση στο να παρέχω ένα ασφαλές περιβάλλον κατανόησης, αποδοχής και συμπαράστασης, διότι αυτό ακριβώς το πλαίσιο είναι που αποτελεί τον κινητήριο άξονα της αλλαγής και της ψυχολογικής ανάπτυξης.

Η κυρίαρχη θεραπευτική προσέγγιση που ακολουθώ είναι η ψυχοδυναμική θεραπεία. Σε αυτή την προσέγγιση δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις ασυνείδητες εσωτερικές συγκρούσεις και τα κίνητρα τα οποία βρίσκονται πίσω από τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις συμπεριφορές που μας ταλαιπωρούν. Διερευνώνται οι πρωταρχικές σχέσεις και εμπειρίες στη ζωή του ατόμου και το πως αυτές επηρεάζουν την τωρινή του συμπεριφορά και τις σχέσεις του. Ο θεραπευόμενος γνωρίζει καλύτερα τον εαυτό του και κατανοεί τα μοτίβα συμπεριφοράς του και τις ρίζες των μέχρι τώρα επιλογών του, πράγμα που συνήθως οδηγεί σε μείωση των ψυχολογικών συμπτωμάτων. Οπλισμένος με αυτή τη νέα κατανόηση, μπορεί πλέον να αποδεχτεί περισσότερο τον εαυτό του και τους συνανθρώπους του.

Έχω, επίσης, εκπαιδευτεί στη Γνωστική-Συμπεριφορική Θεραπεία. Αυτή η προσέγγιση δίνει έμφαση στην αλληλεπίδραση του τρόπου σκέψης με τα συναισθήματα και τη συμπεριφορά. Ο θεραπευόμενος μαθαίνει ότι ο τρόπος που σκέπτεται σχετικά με συγκεκριμένες καταστάσεις, και όχι αυτές καθαυτές, είναι που καθορίζει την αντίδραση του. Εάν, λοιπόν, επέλθει αλλαγή στον αρνητικό τρόπο που σκεφτόμαστε θα μειωθούν τα συναισθήματα που μας προκαλούν δυσφορία και οι δυσπροσαρμοστικές συμπεριφορές. Στη Γνωστική-Συμπεριφορική προσέγγιση οι συνεδρίες είναι πιο δομημένες γύρω από τους στόχους της θεραπείας και στην εξάλειψη των ψυχολογικών συμπτωμάτων, και χρησιμοποιείται πλήθος θεραπευτικών τεχνικών και ασκήσεων για την επίτευξη αυτού ακριβώς του σκοπού.

Για τον προγραμματισμό της πρώτης συνάντησης ή για απαντήσεις σε ερωτήσεις που ίσως έχετε, μπορείτε να τηλεφωνήσετε ή να στείλετε email.

Επικοινωνήστε